Ydelser

De fleste ydelser ender i noget skriftligt, hvadenten det er arbejdsbeskrivelser, rapporter, notater eller prøvesvar. Dette har du som kunde naturligvis fuld brugerret over.

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver samarbejder jeg med bygherren og andre projekterende for at planlægge og projektere byggesagen på bedste måde. Da bygherre bærer ansvar og risiko for alle byggeriets faser er det vigtigt, at rådgivningsteamet fungerer godt fra start. Jo før projekterne bliver gransket for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhindringer, jo tidligere kan en effektiv økonomistyring fungere. 

Andre bygherreydelser:

  • Miljømæssig (environmental) due diligence
  • Økonomiske konsekvensvurderinger
  • Projektering, projektafgrænsning og mijøkortlægning

Miljørådgivning

Miljørådgivningen udføres ofte i form af undersøgelser med prøvetagning, som efterfølgende sendes til et akkrediteret laboratorium. Prøverne testes for f.eks. tungmetaller, skimmel og asbest, alt efter behov. Testenes udfald har bl.a. betydning for hvilke værnemidler, der skal benyttes i forbindelse med håndtering af affald og hvordan affald skal bortskaffes.

Prøvetagning 

Asbest, PCB og PAH

Tungmetaller, bly og opløsningsmidler

Skimmel, fugt og sporer

Anmeldelse af affald

Kategorisering af affald

Miljø- og indeklimavurderinger Miljøundersøgelser

Optimering af genanvendelse

Miljøkortlægning

Arbejdsmiljørådgivning

Alle projekter indeholder farlige arbejder som gør at man skal tænke sig om i hele projektet. Arbejdsmiljørådgivingen tager udganggspunkt i hvordan projektet bedst kan gennemføres uden at mennekser bliver unødigt udsat for farlige ting. Rådgivning indeholder hvilke forhold og værnemidler, der skal benyttes alt efter den givne opgave. 


Planlægning af sanering

Arbejdsbeskrivelser og -processvurderinger

Projektgranskning

Instruktioner og rundering